Otevírání kurníku

Dvířka jsou z prkna, které se volně posunuje v plechových lyžinách. Ty jsou přišroubované na vnější straně kurníku a umožňují, aby dvířka svou vahou sjela dolů. Před dvířky uvnitř kurníku je položené prkénko, které tvoří jakousi houpačku, protože má zespodu přišroubovanou úzkou lištu. Kurník zavřeme tak, že dvířka vytáhneme nahoru a spodním okrajem je opřeme o hranu houpačky. Když ráno slepice stoupne na druhou stranu houpačky, překlopí ji, dvířka se z hrany vysmeknou a sjedou dolů. Všechno musíme vyzkoušet a doladit, třeba i tím, že přihneme ližiny, anebo na vnitřní dolní hranu dvířek přišroubujeme krátkou zaoblenou lištu.

otevirani_kurniku_1.jpg otevirani_kurniku_2.jpg otevirani_kurniku_3.jpg