Těžká kola pro traktůrek

Děda má traktůrek Vari. Aby při oorávání brambor více využil jeho sílu a zlepšil zároveň stabilitu celého stroje, vyrobil železná kola se závažím. Do původních disků zhotovil z plechů vnitřní a vnější kola, mezi ně vložil konstrukci z drátu o průměru 5 - 6 mm a pro průchody šroubů přivařil kovové trubičky. Vnitřky vyplnil olovem a betonem. Jelikož má děda políčko do klínu, nemůže používat dvouradličku. Při oorávání nechává kola prokluzovat, aby kypřila půdu, kterou radlička přihrne k bramborům.

kola_1.jpg kola_2.jpg kola_3.jpg kola_4.jpg kola_5.jpg